The Blog

Fluid Dress

En unik og succesfuldt design af forfatteren Jonathan Safran. Hans seneste Design er en interaktiv skulptur, som blev offentliggjort af Visual Publishing og trykt hos Die Keure.

Leave a Comment

Let me know your thoughts on this post but remember to play nicely folks!